به اطلاع کلیه کاربران مجله پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران می رساند که سامانه مجله در حال به روز رسانی است و به زودی به صورت کامل راه اندازی خواهد شد. از کلیه کاربران خواهشمند است با توجه به نکات زیر، به کارتابل خود مراجعه  و اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنند.

  --نام کاربری، ایمیل شما در سامانه قدیم است. برای دریافت رمز عبور از گزینه فراموشی رمز استفاده کنید.

  --چنانچه نقش داوری برای شما تعیین شده است اطلاعات حساب بانکی خود را نیز تکمیل کنید.

  --اگر در سامانه جدید مجله نقش داوری شما حذف شده است با آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمایید. 

  --اطلاعات مربوط به مقاله ها هنوز به طور کامل منتقل نشده است. در این باره اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

  -- ارسال مقاله جدید تنها از طریق این سامانه امکان پذیر است.

 

آتشی، روایتگر رنج‌های جنوب

بررسی بازتاب اسطوره باروری در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد و «سرزمین ویران» تی. اس. الیوت

بررسی شعرِ اعتراض شاعران فارسی و عربی زبان معاصر با مضمون وطن

بررسی تطبیقی اسطورة سفر قهرمان در رمان «لولی خنده فروشِ علی‌اکبر کرمانی نژاد» و «کولی‌هایِ زاهاریا استانکو»

تصویر اجتماعی زن در داستان‌های معاصر(دهه 40 تا 70 )

بررسی جایگاه رمز و نماد در انتقال درونمایه های عرفانی در منتخبی از رمانهای معاصر

جلوههای گوناگون اجتماعی زنان در داستانهای کوتاه معاصر (مطالعه موردی چند داستان)

بازتاب خشونت علیه زنان در آثار شهرنوش پارسی پور

تحلیل صورتهای خیال در شعر پایداری کودک (مطالعه موردی: مجموعه اشعار لیلا جعفری قهفرخی)

بررسی رابطۀ بین عناصر داستان و جنبههای زیباشناختی در داستانهای صادق چوبک

گریز از آزادی در رمانهای رضا براهنی بر اساسنظریۀ اریک فروم

بررسی انواع هنجارگریزی در دیدن بیژن الهی بر اساس آرای لیچ

ابر واژگان