نویسنده = سولماز مظفری
خوانش لاکانیِ «شازده احتجاب»

دوره 2، شماره 1، تیر 1399

زهرا جلوه بورکی؛ سولماز مظفری


سفر کهن‌الگویی قهرمان در سووشون

دوره 1، شماره 2، آذر 1398

سولماز مظفری