آتشی؛ روایتگر رنج‌های جنوب

نویسنده

چکیده

مجموع? اشعار آتشی دربردارند? مضامین متعددی است و یکی از موضوعاتی که نقش برجسته‌ای در قلمرو زبانی و اندیش? شعری وی دارد، مفهوم درد است. این واژه و واژه‌های مربوط به آن، فراوانی قابل توجهی در اشعار وی دارد؛ البته این درد، درد سطحی و فردی نیست، بلکه درد مردم و جامعه است و از جنس دردهای مقدس. اصالت و وفاداری به سرزمین مادری از شاخصه‌های شعر آتشی، و طبیعت و مردم جنوب از اجزای جدانشدنی شعر او به شمار می‌رود؛ از این رو تصویر درد طبیعت و اقلیم جنوب و رنج و اندوه مردم این دیار در آیین? شعر شاعر جنوبی به وضوح انعکاس یافته است. وی در لا‎به‎لای اشعارش به گوشه‌هایی از زندگی مردم بوشهر از جمله روستاییان و بندرنشینان اشاره دارد؛ رنج ها، سختی‌ها و مشکلاتی را که با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، به پهن? شعر کشانده و دردها، دغدغه‌ها، آرزوها، غم‌ها و شادی‌های مردم نجیب جنوب را در شعر خویش به تصویر کشیده است. ما در این مقاله با هدف تبیین بازتاب مضامین درد و رنج طبیعت و مردم جنوب در صددیم اشعار آتشی را با تکیه بر روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه‌ای بررسی کنیم و به این پرسش‌ها پاسخ بگوییم که دغدغه‌های بازتاب‌یافت? مردم و طبیعت بوشهر در شعر آتشی کدامند، سبب این درد و رنج‌ها چیست و کدام دردها، درگیری ذهنی بیشتری برای شاعر ایجاد کرده است؟

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Atashi; The narrator of the sufferings of the south

نویسنده [English]

  • Shahrbanoo Salaei

چکیده [English]

The collection of Atashi poems contains several themes, and one of the topics that plays a prominent role in his realm of language and poetic thought is the concept of pain. This word and related words have a considerable frequency in his poems; Of course, this pain is not superficial and individual pain, but the pain of people and society and is of the kind of sacred pains. Originality and loyalty to the motherland are the characteristics of Atashi poetry, and nature and the people of the south are inseparable components of his poetry; Hence, the image of the pain of nature and the southern climate and the suffering of the people of this land is clearly reflected in the poetry of the southern poet. in addition to his poems, he refers to aspects of the life of the people of Bushehr, including the villagers and port dwellers; He brings the sufferings, hardships and problems they struggle with to the forefront of his poetry and depicts in his poetry the pains, worries, aspirations, sorrows and joys of the noble people of the South. In this article, with the aim of explaining the reflection of the themes of nature and suffering of the people and the people of the south, we try to study Atashi poems based on descriptive-analytical and library methods and answer these questions. What is the cause of these pains and sufferings and which pains have caused more mental conflict for the poet?

کلیدواژه‌ها [English]

  • suffering
  • Atashi
  • South
  • peoplere
دوره 2، شماره 2
بهار و تابستان 1400