بررسی بازتاب اسطوره باروری در «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» فروغ فرخزاد و «سرزمین ویران» تی. اس. الیوت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

روایت‏های اسطوره‏ای درباره مرگ و رستاخیز دوباره در ادبیات اغلب ملت‏ها نمود یافته است. در برخی از روایت‏ها، ایزدی گیاهی شهید می‏شود. ایزد بانوی باروری به جست‏وجوی او سرزمین زندگان را ترک می‏کند. در غیبت آن‌ها، تاریکی، ناباروری، مرگ، و ویرانی جهان را فرامی‏گیرد و با بازگشتشان، زندگی و رویش از نو آغاز می‌شود. در برخی دیگر، تنها ایزدبانوی باروری حضور دارد و جهان از وجود او آفریده‏می‏شود. در این پژوهش، با بهره‏گیری از روش تحلیلی، دو متن برجسته از ادبیات دو ملت، شعر «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» اثر فروغ فرخزاد و «سرزمین ویران» اثر تی. اس. الیوت با هدف نشان‏دادن میزان بازتاب الگو یا الگوهای اسطوره‏ای باروری  بررسی و مقایسه شد. حاصل آنکه هر دو شعر کهن‏الگوها و بن‏مایه‏های اسطوره‏ای مشترکی دارند و از ساختار الگوی اسطوره‏های باروری پیروی‏می‏کنند. در شعر فروغ، ایزدبانوی باروری برجسته‏شده‏ و نشانه‏هایی از ایزد گیاهی نیز دیده‏می‏شود، اما در «سرزمین ویران»، ایزد گیاهی نقشی محوری دارد. فروغ مانند الیوت از این اسطوره تأثیر پذیرفته و به‌مقتضای فرهنگ و جنسیت خود تغییراتی در آن ایجاد کرده‏‏است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a