دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی نشانه‏ های نیمایی در شعر منوچهر نیستانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

اسفندیار نجفی؛ محتشم محمدی


بررسی تأثیر سه نظریة فلسفی غرب بر اشعار شاملو، اخوان و فروغ فرخزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1402

محمدجواد صادقی نقدعلی