بررسی تطبیقی اسطورة سفر قهرمان در رمان «لولی خنده فروشِ علی‌اکبر کرمانی نژاد» و «کولی‌هایِ زاهاریا استانکو»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اساطیر در قالب داستان‌ها به دلیل بیان معانی تلویحی، غنی‌تر شدن متن با این‌گونه پژواک‌ها و تأثیر در ساخت شخصیت‌ها اهمیت بسزایی دارند. اسطورة سفر قهرمان یکی از پرکاربردترین جنبه‌های اسطوره‌ای مشترک در آثار ادبی ملل است. در پژوهش حاضر، رمان کولی‌هایِ زاهاریا استانکو و رمان لولی خنده فروشِ علی‌اکبر کرمانی نژاد از منظر الگوی «سفر قهرمان» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این جستار به دو سؤال مطرح‌شده پاسخ داده خواهد شد: اسطورة سفر قهرمان تا چه اندازه در شکل‌گیری معنای متن مؤثر بوده است؟ آیا در کاربرد این الگو، علی‌اکبر کرمانی نژاد از زاهاریا استانکو متأثر بوده است؟ بررسی تطبیقی این دو رمان ازآن‌جهت حائز اهمیت است که آثار دو نویسنده در محتوا، پرداختن به گروه خاصی از اجتماع دو ملت با در نظر داشتن اساطیر، شخصیت و پیرنگ داری اشتراکاتی‌اند. تحلیل دو رمان با توجه به خوانش اساطیری سفر قهرمان نشان می‌دهد دو قهرمان در مرحلة دعوت به ماجرا، رد دعوت، عبور از نخستین آستانه، آزمون، متحدان، دشمنان و راه‌یابی به ژرف‌ترین غار مشترک‌اند ولی در مرحلة آزمایش بزرگ و بازگشت باهم تفاوت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a