تصویر اجتماعی زن در داستان‌های معاصر(دهه 40 تا 70 )

همکاران

چکیده

با توجّه به انعکاس دقیق بسیاری از واقعیّات اجتماعی در ادبیّات داستانی معاصر و طرح گسترده مسایل زنان در داستان­های کوتاه و بلند، این آثار می­توانند از منابع ارزشمند جهت بررسی تصویر اجتماعی زن معاصر باشند. انتخاب آثار مطرح دهه 40 تا70 جهت بررسی در این مقاله به سبب ویژگی­های خاص تاریخی و اجتماعی و نیز انتشار آثار برجسته از داستان­نویسان زن در این مقطع زمانی است. موقعیّت فکری و منزلت اجتماعی زن در آثار مورد مطالعه، با توجه به تفاوت­ها و تشابه­ها در چهار گروه: زن­ سنتی، زن تحصیل­کرده متجدد، زن متجددمآب و زن روستایی، بررسی‌شده است. طبق شواهد برآمده از آثار با تزلزل سنت­های اجتماعی پیشین حرکت­هایی در راستای رسیدن به رشد و منزلت  اجتماعی در میان زنان خصوصاً زنان تحصیل­کرده، آغاز شده است. اما سلطه نگرش­های تحقیرآمیز و مردسالارانه در باره هر یک از گروه­های مذکور به شکل وکیفیّت خاص خود دیده می­شود. حتی در میان روشنفکران نیز سطحی­نگری و چیرگی نگرش­های پیشین چه از جانب خود زن و چه دربارۀ او کاملاً مشهود است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a