بررسی درونمایه های رمان پاییز فصل آخر سال است از نسیم مرعشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

مسائل مربوط به زنان در سال‌های اخیر توجه نویسندگان را به خود جلب کرده است. زنان داستان‌نویس با ورود به این حوزه توانسته‌اند تصویر درست‌تر و دقیق‌تری در مقایسه با مردان داستان‌نویس در مورد زنان ارائه دهند. نسیم مرعشی نیز در رمان «پاییز فصل آخر سال است» با راوی اول‌شخص در قالب شخصیت‌های زن داستان فرورفته و توانسته میان روند شکل‌گیری شخصیت راوی با درون‌مایه‌های داستان ارتباط برقرار کند و احساسات و عواطف آن‌ها را به تصویر بکشد. این مقاله با هدف بررسی درون‌مایه‌های عشق، ازدواج، ناکامی، اضطراب، افسردگی، عزت‌نفس و خودباوری و تنهایی در رمان پاییز فصل آخر سال است انجام‌شده. با پرداختن به درون‌مایه‌های اصلی این رمان به این نتیجه می‌رسیم، نویسنده عشق را از اصلی‌ترین درون‌مایه‌های داستان خود قرار داده که به‌عنوان محرکی باعث تغییر در زندگی شخصیت‌ها می‌شود. هر یک از شخصیت‌ها توسط این محرک مسیری را در داستان طی می‌کنند و مشکلات و حوادثی که در پیرو عشق برای آن‌ها رخ‌داده درون‌مایه‌های رمان را تشکیل می‌دهند. در آخر متوجه می‌شویم که هریک از این شخصیت‌ها باوجود مقابله با مشکلاتشان توانایی حل آن‌ها را ندارند و در این مسیر با شکست مواجه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A

چکیده [English]

A

کلیدواژه‌ها [English]

  • A