راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیهٔ مقاله برای پژوهشنامهٔ ادبیات معاصر ایران

 • مقاله باید به زبان فارسی نوشته شده باشد.
 • مقاله باید نتیجهٔ پژ‍وهش نویسنده و یا نویسندگان باشد و قبلاً در نشریهٔ دیگر یا همایش علمی و… منتشر یا ارسال نشده باشد و تا زمانی که مراحل بررسی اولیه و داوری آن در این مجله به پایان نرسیده است به مجله یا همایش علمی دیگر ارسال نشود.
 • مقاله به‌ترتیب، شاملِ چکیده (بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ کلمه)، کلیدواژه‌ها (۴ تا ۶ کلمه)، مقدمه، بحث و بررسی و نتیجه‌گیری باشد.
 • مجله از پذیرش مقاله‌هایی با بیش از ۷۵۰۰ کلمه معذور است.
 • رسم‌الخط مجله براساس دستور خط مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی (آخرین ویرایش) است.
 • مقاله با قلم ۱۳ بی‌میترا و با رعایت نیم‌فاصله تایپ شود.
 • منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله و براساس ترتیب الفبایی نام ‌خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) به شرح زیر آورده شود:
  کتاب
  نام خانوادگی، نام (تاریخ انتشار). نام کتاب (ضخیم). نام و نام‌خانوادگی مصحح یا مترجم. جلد. محل نشر: ناشر.
  مقالهٔ منتشرشده در نشریه
  نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام نشریه (حروف مورّب). دوره (شماره نشریه)، شماره صفحات.
  مقالهٔ ترجمه‌شده در نشریه
  نام‌خانوادگی، نام (سال انتشار). «عنوان مقاله». نام و نام‌خانوادگی مترجم. نام نشریه (حروف مورّب). دوره (شماره نشریه). شماره صفحات.
  پایگاه‌‌های اینترنتی
  نام خانوادگی، نام. (سال انتشار مقاله). «عنوان مقاله». نام نشریه الکترونیکی (با حروف مورب). دوره. تاریخ مراجعه به سایت.
 • ارجاعات در متن مقاله، بین پرانتز (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه یا صفحات‌) نوشته شود.
 • معادل لاتین اصطلاحات تخصصی در پایان متن و در بخش پی­نوشت­‌ها آورده شود.
 • مسئولیت درستی مطالب مندرج در مقاله به عهدهٔ نویسنده است.
 • هیأت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقالات آزاد است.