تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، معاونت پژوهشی، اداره نشریات و انتشارات، دفتر مجله پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران.