اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله

قوانین و مقررات مربوط به رعایت اخلاق نشر

دو فصلنامۀ پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران از قوانین (COPE) تبعیت می‌کند. این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

ساختار کلی استناددهی در فصلنامه ایران از روش APA پیروی می‌کند.

دقت از سوی دست‌اندرکاران نشریه در داوری و پذیرش مقالات، عدم چاپ مقالات منتشر شده، تقلب و هرگونه تخلف علمی و همچنین عدم چاپ بیش از 30 درصد مقالات از اعضای گروه دبیران و سردبیر در نشریه.

دریافت فرم تعهد  (Copyright) از نویسندگان.

دریافت فرم تعارض منافع (Conflict of Interest) از نویسندگان.

پذیرش مقالات در صورت آشکار شدن همۀ وابستگی‌هایی که ممکن است به عنوان احتمال ایجاد تعارض منافع (Conflict of Interest) از سوی نویسندگان؛ و انتشار مقاله در صورت وجود نداشتن تضاد منافع با ذکر آن در متن مقالات.

درج نام کلیۀ کسانی که به نحوی در انجام کار پژوهشی دخالت داشته‌اند در هر مقاله و عدم درج نام کسانی که در انجام کار پژوهشی دخالت نداشته‌اند؛ و درنهایت درج نام کلیۀ کسانی که  فاقد معیار نویسندگی (Authorship) هستند در بخش سپاسگزاری.

مقالات پس از داوری و تأیید حداقل 2 داور و از همتایان مرورگر (Peer Review) و قضاوت نهایی سردبیر قابل چاپ خواهد بود.

مسئولیت صحت و سقم مطالب هر مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان آن می‌باشد و نشریه در رد یا قبول و نیز ویراستاری مقالات آزاد است.

کلیۀ مراحل دریافت، داوری، بازنگری، پذیرش و یا رد و در نهایت انتشار مقالات از طریق سامانۀ نشریه صورت می‌پذیرد. همچنین گواهی پذیرش مقاله به‌صورت دستی امکان ندارد.

اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای افرادی که به اطلاعات دبیرخانه دسترسی دارند، همانند سردبیر و مدیر اجرایی کاملاً محرمانه است.

چاپ و انتشار مطالب و مقالات منتشر شده  دو فصلنامۀ ادبیات معاصر ایران  با ذکر مأخذ، مجاز و هرگونه استفاده از مطالب نشریه بدون ذکر منابع ممنوع است.

نویسنده و ارکان نشریه (سردبیر مجله، اعضای هیئت تحریریه، دبیران تخصصی، مدیرداخلی، ویراستار و ناشر) می­بایست قوانین و منشور اخلاقی نشریه را قبول کرده و در آن به توافق رسیده باشند.

نویسندگان

مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی مجله و ارائه دهنده جنبه­ های آموزشی و حاصل کار پژوهشی نویسنده (یا نویسندگان) باشد.

علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی مجله، مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلاً در هیچ مجله‌ای در داخل یا خارج از کشور به طور هم ‌زمان ارسال شده باشد و در صورت پذیرش مجله نباید در جای دیگری چاپ شود. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره­ ها، سمپوزیوم ­ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.

مقاله ارسالی و یا محتوای آن نباید قبلا در نشریه­ای به چاپ رسیده باشد و یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شود و در صورت پذیرش مجله نباید در جای دیگری چاپ شود.

مقاله‌های برگرفته از پایان­ نامه‌ها و رساله‌های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می‌شود. اما در مقاله­ های دیگر فهرست نام نویسندگان باید باید دقیقاً نشان دهد که کار تحقیق را چه کسی انجام داده و چه کسی مقاله را نوشته است. ذکر فرد مسئول و همکاران در مقاله و دقت در عدم وجود اسامی غیرمرتبط بایستی توسط نویسندگان انجام شود. تنها نویسنده مسئول مجاز به ارتباط با دفتر مجله است.

مقاله‌های ترجمه شده از زبان­ های دیگر قابل پذیرش نخواهد بود.

مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به لحاظ علمی و حقوقی و مسئولیت آراء و نظرات ارائه شده به عهده نویسنده مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید تمام مطالب آن نیست. تهیه مقاله باید از هرگونه عمل غیر اخلاقی شامل جعل داده، تحریف واقعیات، دزدی علمی در ارائه تحلیل یا اجرای آزمایش و بررسی آراء دیگران و ... عاری باشد. در صورتی که اعضای هیأت تحریریه نسبت به رعایت امور اخلاقی تردید داشته باشند، نویسنده مجاز است به اتهامات آنها پاسخ دهد و درخواست رسیدگی دقیق و سریع کند.

اگر نویسنده یا نویسندگان درخواست کنند که مقاله توسط فرد یا افراد مشخصی داوری نشود، هیأت تحریریه باید در انتخاب داوران مورد نظر خود به این مسئله اشاره کنند. در صورت عدم دریافت پاسخ به ­موقع از طرف نویسندگان در اصلاح موارد اعلام شده توسط داوران، مقاله از فرآیند ارزیابی خارج و نویسندگان بایستی مقاله اصلاح شده را به­ صورت مقاله جدید به نشریه ارائه دهند.

امکان استفاده از نتایج تحقیقات سایرین می­ بایست با ارجاع­ دهی مناسب انجام شود. 

نویسندگان می ­بایست کلیه پشتیبان­ های مالی و یا تجهیزاتی مقاله خود را نیز معرفی نمایند.

همه نویسندگان مجازند نسبت به تصمیمات هیات تحریریه استیناف کنند و در هر زمانی که متوجه هر گونه خطا و بی‌دقتی در مقاله خود شوند، نشریه را در جریان آن قرار داده، نسبت به اصلاح آن اقدام و یا مقاله را بازپس گیرند.

ارکان نشریه

​​​​​​​اطلاعات شخصی نویسندگان مقالات برای تمامی افرادی که به آن دسترسی دارند مانند سردبیر، اعضای هیات تحریریه و مدیر داخلی و اجرایی نشریه و سایر عوامل فعال (غیر از نویسنده مربوطه) مانند دبیران، ویراستار و ناشر امانتدار می­ بایست کاملاً محرمانه بوده و در هر زمانی از آن محافظت شود.

سردبیر امور هدایت و نظارت بر سیاست ­های یک نشریه را بر عهده دارد و نیز مسئول حفظ کیفیت نشریه از لحاظ ادبی و علمی است. نخستین وظیفه سردبیر و اعضای هیئت تحریریه، اطمینان از صحت، دقت و رعایت انصاف در داوری آثار است.

سردبیر باید ارزیابی خود را از مقالات دریافتی بدون دخالت نظر شخصی و محتوای فکری خود ارائه دهد.

نشریه در رد یا قبول، ویرایش، تلخیص یا اصلاح مقاله ­های پذیرش شده آزاد است و از بازگرداندن مقاله‌های دریافتی معذور است.

اعضای هیأت تحریریه هرگز نباید در تصمیم­ گیری هیأت تحریریه در مورد آثار خود شرکت داشته باشند.

هیأت تحریریه باید از داوران بخواهد که در صورت داشتن تضاد در منافع با مقاله­ ای که برای داوری دریافت کرده ­اند مراتب را اعلام کنند و نیز باید از داوران بخواهد که در صورت امکان داوری ناعادلانه از قبول داوری امتناع ورزند.

اعضای هیأت تحریریه، نویسندگان و داوران مسئولیت دارند که منافع خود را که ممکن است در ارائه و بررسی عینی داده­ها اثر­گذارد اعلام نمایند. این مسئله شامل موارد مربوط به امور مالی (به عنوان نمونه مالکیت انحصاری، مالکیت سهام، حق مشورت، حق­الزحمه)، امور شخصی، سیاسی، حقوق فکری و یا علائق مذهبی است.

داوران

تمام مقالات دریافتی توسط دو داور و بدون اطلاع آنها از نام نویسندگان داوری خواهد شد.

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات، به سردبیر نشریه یاری رسانده و یا از طریق ارتباط اعضای تحریریه با نویسنده محترم به بهبود و ارتقاء کیفی و محتوایی مقالات کمک کنند.

داوران انتخاب شده می­ بایست بعد از بررسی اولیه، بلافاصله سردبیر نشریه را در جریان نتیجه آن اعم از قبول و یا رد داوری قرار دهند.

کلیه اطلاعات موجود در مقالات می ­بایست برای داور محرمانه تلقی شده و داور در حفظ آن بکوشد.

داوری مقالات می­ بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد، با وضوح و به روشنی بیان شود و این مدارک به نشریات و نویسندگان ارائه شود و از اعلام نظر سلیقه ­ای، شخصی، نژادی و مذهبی و غیره در داوری مقالات خودداری کنند. توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است. کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول­ هایی که در مقاله استفاده شده است می­ بایست با ارجاع ­دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

داوران مقالاتی راکه منافع اشخاص، موسسات و شرکت­ های خاصی به وسیله آن حاصل می­ شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می­ شود نمی­ بایست برای داوری قبول کنند.