شخصیّت‌پردازی در «قصه‌های تازه از کتاب‌های کهن» اثر مهدی آذریزدی

نویسندگان

چکیده

داستان‌نویسی برای کودکان و نوجونان با داستان‌پردازی بزرگسالان متفاوت است. هر چه سن و تجربه‌ی کودک و نوجوان پایین‌تر باشد، میزان کاربرد عنصرهای داستانی، محدودیّت بیشتری دارد. این مسئله، داستان‌نویسی برای کودکان و نوجوانان را دشوار می‌کند. شخصیّت‌پردازی یکی از عنصرهای اصلی داستان‌نویسی به شمار می‌رود؛ توانایی نویسنده در تکامل و پرورش هر چه بهتر شخصیّت‌ها، نقش زیادی در جذب مخاطبان دارد. مهدی آذریزدی یکی از نویسندگان مشهوری است که داستان‌های بسیای را برای کودکان و نوجوانان بازنویسی کرده و در دو مجموعه‌ی داستانی«قصّه‌های خوب برای بچّه‌های خوب» و «قصّه‌های تازه از کتاب‌های کهن» به چاپ رسانیده‌است. این جستار با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی و تحلیل عنصر داستانی شخصیّت در مجموعه‌ی داستانی قصّه‌های تازه از کتاب‌های کهن می‌پردازد. هدف این پژوهش بررسی چگونگی عنصر داستانی شخصیّت در مجموعه‌ی داستانی ذکر شده و سنجیدن آن با معیارهای شخصیّت‌پردازی در داستان‌های کودکان است. نتایج بررسی نشانگر رعایت بسیاری از معیارهای شخصیّت‌پردازی داستان کودکان از جانب مهدی آذریزدی در مجموعه‌ی داستانی مذکور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

personality in “New Fables from Old Books” by Mehdi Azaryazdi

نویسندگان [English]

  • sodabeh keshavarzi
  • Asgar Siyadat

چکیده [English]

Writing for children and teenagers is different from the storytelling of adults. The lower the age and experience of the child and the adolescent,The use of fictional elements is more limited. This makes story writing for children and teens difficult. Characterization is one of the main elements of story writing; the author's ability to develop and foster the best of characters plays a role in attracting audiences. Mehdi Azarzadi is one of the famous writers who rewrote many stories for children and adolescents, and in two sets of stories "Good Fables for Good Kids" and "New Stories from Old Books" Printing has been published. This research uses a descriptive-analytic method to examine and analyze the narrative element of personality in the story collection of new stories from ancient books. The purpose of this research is to examine the narrative character of the personality in the narrative set and to measure it with the personalization criteria in children's stories.The results of the survey indicate that many of the criteria for the characterization of children's stories are met by Mehdi Azarzadi in the narrative series.

کلیدواژه‌ها [English]

  • story
  • personality
  • child
  • new stories from ancient books
  • Mehdi Azaryazdi