به اطلاع کلیه کاربران مجله پژوهشنامه ادبیات معاصر ایران می رساند که سامانه مجله در حال به روز رسانی است و به زودی به صورت کامل راه اندازی خواهد شد. از کلیه کاربران خواهشمند است با توجه به نکات زیر، به کارتابل خود مراجعه  و اطلاعات شخصی خود را تکمیل کنند.

  --نام کاربری، ایمیل شما در سامانه قدیم است. برای دریافت رمز عبور از گزینه فراموشی رمز استفاده کنید.

  --چنانچه نقش داوری برای شما تعیین شده است اطلاعات حساب بانکی خود را نیز تکمیل کنید.

  --اگر در سامانه جدید مجله نقش داوری شما حذف شده است با آدرس ایمیل زیر مکاتبه نمایید. 

  --اطلاعات مربوط به مقاله ها هنوز به طور کامل منتقل نشده است. در این باره اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد.

  -- ارسال مقاله جدید تنها از طریق این سامانه امکان پذیر است.

 

بررسی و تحلیل نوع نگاه پژوهشگران ایرانی به موضوعِ «سبک‌شناسی ادبیات پایداری»

« فدایی مازندرانی» از پیشگامان ادبیات پایداری

تحلیل جامعه شناختی خاطره داستان روز سانحه بر اساس الگوی زالامانسکی

شکوهی، شاعر پایداری یزدی

بررسی عناصر روایی در خاطره نگاشت «من زنده ام»

بررسی درونمایه های رمان پاییز فصل آخر سال است از نسیم مرعشی

احمدرضا احمدی و نگاه هنریاش به جامعه

شهید گمنام و مفقودالاثر بهمثابه دو شخصیت اثرگذار در ادبیات مقاومت

بررسی تطبیقی مهمترین مؤلفه‌های پایداری در دو رمان دن آرام (شولوخف) و کلیدر (دولتآبادی)

شخصیت‌پردازی دختران نوجوان در رمانهای دفاع مقدس

بررسی گفتمان قالب به مردم در سه برهۀ زمانی عصر مشروطه

تحلیل روان شناختی شخصیت های رمان ارمیا بر اساس نظریۀ سوگ وردن

ابر واژگان