بررسی شگردهای طنزپردازی در مجموعۀ داستانی«یادداشت‌های شهر شلوغ و اندیشه-ها» از فریدون تنکابنی

نویسنده

چکیده

طنزپردازی در حکایات فارسی سابقه‌ای دیرینه دارد، اما سابق? آن در داستان‌های کوتاه به بعد از مشروطه برمی‌گردد. فریدون تنکابنی یکی از نویسندگان طنز‌پرداز معاصر است که با نیشتر طنز درصدد اصلاح معایب و رفع کمبود‌های دور? معاصر برآمده‌است. یکی از مشهورترین آثار طنز وی مجموع? داستانی«یادداشت‌های شهر شلوغ و اندیشه‌ها» است . شگردها و تکنیک‌های طنز‌پردازی یکی از مهم-ترین عناصر طنز به شمار می‌رود. در این پژوهش با روش ترکیبی توصیفی- تحلیلی به بررسی شگردهای طنز‌پردازی در مجموع? داستانی مذکور پرداخته‌می‌شود. تنکابنی در این اثر از شگردهایی چون: بزرگ‌نمایی، کوچک‌نمایی، تعلیل‌طنزآمیز، طنز موقعیّت، غلط‌های مشخّص املایی، القاب طنزآمیز، تشبیه، تجاهل‌العارف، طنز لغت‌نامه‌ای، نقیضه، تضاد طنزآمیز، سادگی و عدم‌آگاهی برای طنزآفرینی استفاده کرده‌است.طنزپردازی در حکایات فارسی سابقه‌ای دیرینه دارد، اما سابق? آن در داستان‌های کوتاه به بعد از مشروطه برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of satirical tales in the fictional collection "Notes of the crowded city and thoughts" by Fereidoun Tonekaboni

نویسنده [English]

  • hasan shabani azad

چکیده [English]

The satire in Persian anecdotes has a long history, but its history goes back to short stories after the Constitutional Revolution. Fereydoun Tonekaboni is one of the contemporary satirical writers who has been working with Niztar Saeed to remedy the disadvantages of the contemporary era. One of his most famous works of comedy is the fictional collection of "Notes of the crowded city and thoughts". Sizzling techniques and techniques are one of the most important elements of satire. In this research, a descriptive-analytic combination method has been used to study comedy techniques in the above-mentioned storytelling series. Tonekaboni in this work is one of the most prominent examples of such works: Enlightenment, Minorization, Etching, Comic Position, Specific Spelling Mistakes, Comic Sincerity, Simplicity, Tragedy, Comic, Letter Writing, Slander, Comic Contradiction, Simplicity and ignorance have been used for humorThe satire in Persian anecdotes has a long history, but its history goes back to short stories after the Constitutional Revolution. Fereydoun Tonekaboni is one of the contemporary satirical writers who has been working with Niztar Saeed to remedy the disadvantages of the contemporary era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Comic
  • Comic Contemplation
  • Fereydoun Tonekaboni
  • Notes of the crowded city and thoughts