خشونت علیه زنان در رمان های خالد حسینی

نویسنده

چکیده

در آثار ادبی معاصر به ویژه در رمانهای معاصر افغانستان به زنان توجه شده است و بیشتر به مشکلات اجتماعی و معضلات زنان و احقاق حقوقشان به گونهای واضح پرداخته شده است. وضعیت زنان در افغانستان به علت آشفتگیهای زیادی که در سه دهه گذشته وجود داشته نابسامان است. بنابراین رمان، مشکلات و معضلات اجتماعی را که زنان در افغانستان با آن درگیر هستند به تصویر میکشد. خشونت در برابر زنان یکی از رویدادهای جامعه نارس می‌باشد که عدم اجرای قوانین، فرهنگ پایین، جهل و بیسودای، تعصب، افراط یا تفریط در مسائل مذهبی و غیره مسایلی به وجود آورده که مانع رسیدن زنان به حقوق خود در جامعه مرد سالار شده است. دراین پژوهش با روش توصیفی، تحلیل محتوا و بررسی موضوع خشونت در داستان های خالد حسنی پر داخته می‌شود، خالد حسینی در رمانهای خود انواع و اقسام خشونت، خشونت های خانوادگی و اجتماعی که منجر به خشونت های فیزیکی و رفتاری نیز می‌شود، لت و کوب، دشنام دادن، توهین و تحقیر ازدواج اجباری و ... را به تصویر کشیده و تفاوت ها و شباهت ها را در آثار خودبه نمایش گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

violence against women in the novels of Khaled Hosseini

نویسنده [English]

  • M R

چکیده [English]

In the contemporary literary works, in Afghanistan novelists paid attention to women and focused clearly on their social issues and difficulties, as well as their rights. Female status in Afghanistan has been in a poor condition during three recent decades due to many Dis or doers. So novels illustrate social problems on issues Afghanistan women are involved in. Violence against women is an action of an immature society in which, neglecting the rules, weak culture, illiteracy, prejudice and extremism in religion, etc. caused problems which prevented women from reaching their rights in a male – dominated society. Khalid Hosseini, illustrates various kinds of violence, Family and social violence which lead to physical and behavioral and differences and similarities in his own works as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khalid Hosseini
  • novels
  • women
  • violence
  • Afghanistan