تحلیل رمان «هرس» بر اساس نظریة سوگ

نویسندگان

چکیده

جنگ و موضوعات مرتبط با آن دستمای? بسیاری از نویسندگان و هنرمندان در پدید آوردن آثار ادبی و هنری بوده و هست. آسیب‌های پیدا و پنهان ناشی از جنگ و تأثیرات متفاوت آن بر زندگی و روان انسان‌ها یکی از موضوعات مهم مرتبط با جنگ است. از میان اقشار مختلف مردم، زنان و کودکان بیشتر از دیگران در معرض این آسیب‌ها از جمله سوگواری‌های ناشی از جنگ قرار می‌گیرند. بر اساس نظر کوبلر راس، سوگواری دارای مراحلی است که فرد سوگوار در طول مدت سوگواری همه یا بخشی از آن را پشت سر می‌گذارد. این مراحل عبارتند از؛ شوک یا انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی و پذیرش. رمان «هرس» نوشت? نسیم مرعشی، با رویکردی فمنیستی مسیر پر پیچ و خم شخصیت اصلی رمان را در طی مراحل سوگ به تصویر کشیده است. این پژوهشش نشان می‌دهد شخصیت داستان به سبب از دست دادن عزیزان خود و مهم‌تر از همه فرزند نوجوان خود در جنگ، دچار روان‌پریشی شده و به علت مشکلات فرهنگی و نگاه زن‌ستیزانه‌ی جامعه و اتکای بیش از حد به حضور مردان در جامعه و نیز عدم همدلی اطرافیان نتوانسته است مراحل سوگ را طی کرده، به مرحله‌ی پذیرش که عالی‌ترین مرحله‌ی بعد از سوگ است برسد. همچنین بررسی‌ نشانه‌ها و نمادهای داستان در راستای رویکرد فمنیستی، نشان می‌دهد که رمان هرس دور شدن زنان از مردان را راهی برای شکوفایی و دست‌یابی به حیات بهتر زنان می‌داند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the novel Haras according to the grief model

نویسندگان [English]

  • azadeh eslami
  • mohammad hasan hasanzadeh niri
  • Azam zangene

چکیده [English]

War and related issues have been the source of many writers and artists in creating literary and artistic works.the hidden damage caused by the war and its various ( different) effects on human life and psychology is one of the major and important issues related to war. Among the various strata of the population, women and children are more likely to be mourned than others. According to kobler ras, mourning have some steps that the mourner goes through all or part of it during the mourning period.these steps include shock or denial,anger,chaos, depression and admission.the "Haras" novel by nasim marashi, with a feminist approach, shows and portrays the path of the main character of the novel during the mourning period. The research shows that the character of the story experiencing the mental problems due to the loss of loved ones in war and most of all,of her teenage child. And because of the cultural problems and misogyny in community and excessive reliance on the presence of men in society and the lack of empathy around them has failed to go through the most excellent step that is admission after mourning. Also,the study of the signs and symbols of the story in line with the feminist approach shows that the "Haras" novel mentions the removal of women from men as a way of better women's prosperity and better life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • litarary of war
  • Haras
  • Nasim Marashi
  • stages of grief
  • feminism