بررسی تطبیقی مهمترین مؤلفه‌های پایداری در دو رمان دن آرام (شولوخف) و کلیدر (دولتآبادی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش به بررسی و مقایسۀ مؤلفه‌های پایداری در دو رمان بلند جهان دن‌آرام اثر میخائیل شولوخف و کلیدر نوشتۀ محمود دولت‌آبادی پرداخته‌ایم. ما در تألیف و تدوین این پژوهش، به عنوان هدف اصلی، مؤلفه‌های پایداری را به سه گروه تقسیم کرده‌ایم: مؤلفه‌های پایداری بر بنیان آگاهی بخشی، مؤلفه‌های پایداری بر بنیان دیگرخواهی و مؤلفه‌های پایداری بر بنیان دغدغه‌مندی. سپس این گروه مؤلفه‌ها را در هر دو کتاب بررسی کردیم و سرانجام با مقایسۀ شباهت‌ها و تفاوت‌ها، دلایل رویکرد یا واگرایی هر اثر از مؤلفه‌ای را با تحلیل بیان کردیم. پس از این بررسی‌ها مشخص شد که پایداری در دن‌آرام کاملا واقع‌گرا است؛ اما در کلیدر پایداری جنبۀ حماسی پیدا می‌کند و قهرمان کلیدر مانند پهلوانان حماسه ستوده شده است. مؤلفه‌های پایداری را در هر دو داستان تقریباً به یک اندازه مشاهده می‌کنیم به‌جز چند مورد که یکی ستم‌ستیزی است که نمود آن در کلیدر بیشتر از دن‌آرام است. دیگر تحریض و تحریک اندیشۀ قیام و انقلاب است که در دن آرام نمونه‌های بیشتری دارد. ستایش مبارزان نیز در کلیدر نمونه‌های بسیار دارد که در دن کمتر این مؤلفه را می‌بینیم. دشمن‌ستیزی را در دن بیشتر مشاهده می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a

چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a