دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، تیر 1399 
مفهوم‌سازی استعاری و طرح‌وارة‏ تصویری نیرو در اشعار گلچین گیلانی

شیوا صادقی؛ الیاس نورایی؛ علی سلیمی


مضمون پوچ‌گرایی در رمان شبِ هول

محسن گنجی؛ سید جمال الدین مرتضوی


پست‌مدرنیسم در داستان «ناهید» از محمّدقاسم کشکولی

حمید عالی کردکلایی


خوانش لاکانیِ «شازده احتجاب»

زهرا جلوه بورکی؛ سولماز مظفری


جلوه‌های رمانتیسم در تصاویر خوان هشتم و آدمک اخوان ثالث

سونیا نوری؛ فاطمه فرزانه


مؤلّفه‌های نیهیلیستی در رمانِ «تلک الرّائحه» اثرِ صنع‌الله ابراهیم

مهران نجفی حاجیور


بررسی تاثیر ارتباط غیرکلامی در شخصیت‌پردازی داستان چشمهایش از بزرگ علوی

طیبه طاهری فر؛ حسین محمدی؛ مریم رامین‌نیا


تحلیل رمان «هرس» بر اساس نظریة سوگ

آزاده اسلامی؛ محمد حسن حسن زاده نیری؛ اعظم زنگنه


بازتاب مدرنیته و رویکرد به آن در منتخبی از داستان‌های فارسی

ابراهیم ظاهری عبده‌وند؛ صفری جهانگیر


مقایسۀ رئالیسم در عناصر داستانیِ چشم‌هایش و مادام بواری

هوشنگ محمدی افشار؛ لیلا پرواز


بررسی تطبیقی سوگ‌سروده در شعر معاصر

پروین غلامحسینی؛ حمیدرضا قانونی


تحلیل گفتمان اندیشة سیاسی بهار در دماوندیّه

شهرام کارگر؛ سمیرا شفیعی؛ مرضیه رضایی